Wersje językowe
Promocje
Rower powietrzny XEBEX Air Bike XBX-1000
Rower powietrzny XEBEX Air Bike XBX-1000

4 299,00 zł

Cena regularna: 4 999,00 zł

3 495,12 zł

Cena regularna: 4 064,23 zł

szt.
Regulamin

Strona sklepu rokk-sport.pl jest własnością Rafała Dudek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROKK Rafał Dudek przy ul. Zwierzyniecka 14K/7, 37-500 Jarosław. Firma ROKK Rafał Dudek wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 7922165457

§1 OFERTA SKLEPU

1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
2. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§2 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
a) Za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu,
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@rokk-sport.pl
2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Zamówienia są realizowane w terminie, który jest podany przy opisie produktu (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta. 
4. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
5. O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki oraz nazwa firmy kurierskiej zajmującej się profesjonalnym doręczaniem przesyłek. 
6. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 64 h licząc od daty wysłania zamówienia. 
7. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT. 
8. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt 4.
9. Zdjęcia przedstawiają wizualizacje, czyli wygenerowany przez program obraz wizualny projektu. Dokładny skład zestawu podany jest
na stronie produktu. Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
10. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a
w szczególności, gdy Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda,
niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób
trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu
internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§3 PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych nie obejmuje produktów będących w promocji cenowej.
2. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby: 
a) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności kart płatniczych:
- Visa
- Visa Electron
- Mastercard
- MasterCard Electronic
- Maestro
b) Płatność przelewem tradycyjnym – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłany e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia),
c) Płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
d) Płatność za pośrednictwem kredytu ratalnego mBank S.A., 
e) Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy.
3. W przypadku braku płatności, sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
4. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej. 
5. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie wysłać można na adres: ROKK Rafał Dudek ul. Zwierzyniecka 14K/7, 37-500 Jarosław lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@rokk-sport.pl
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w zakładce "zwroty i reklamacje" oraz wzoru dostarczonego na trwałym nośniku (wraz z zamówieniem lub pocztą elektroniczną), jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zwrotowi podlegają jedynie produkty nie noszące śladów użytkowania, kompletne, bez uszkodzonego opakowania.
7. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni,
b) będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów,
c) odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§5 REKLAMACJE 

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ROKK Rafał Dudek Zwierzyniecka 14K/7, 37-500 Jarosław, mailowo na adres sklep@rokk-sport.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta określoną na stronie produktu.

§6 REKLAMACJE ZOBOWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI I GWARANCJE

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@rokk-sport.pl
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego produktu/elementu.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a) zużycia eksploatacyjnego,
b) uszkodzenia mechanicznego wynikającego z niewłaściwego użytkowania,
c) umyślnego uszkodzenia,
d) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu,
e) uszkodzeń wynikających z eksploatacji w warunkach nietypowych dla danego
produktu.
f) braku konserwacji zaleconej w instrukcji obsługi
7. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny zgłoszonych zastrzeżeń i reklamacji.
8. Gwarancja na sprzęt linii Smart (do użytku domowego) obowiązuje przez okres 5 lat. Gwarancji nie uwzględnia się, jeśli produkty z linii Smart wykorzystywane są do użytku komercyjnego (kluby fitness oraz siłownie). Gwarancja na sprzęt linii Heavy obowiązuje przez okres 10 lat i może być wykorzystywany do użytku domowego i komercyjnego. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w zakładce "Gwarancje".

§7 USZKODZENIE PRZESYŁKI

1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania prosimy spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
2. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą oraz o spisanie protokołu szkody nie dłużej niż godzina po odbiorze przesyłki.
3. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

§8  OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Rafał Dudek  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROKK Rafał Dudek z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 14K/7, 37-500 Jarosław NIP  7922165457. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.
2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Subskrybenta newslettera w przedmiotowych celach.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub Subskrybent newslettera.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) konieczność realizacji umów zawartych przez Administratora, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1., chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.
4. W przypadku wyboru płatności w formie „Raty” Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności, podmiotowi świadczącemu usługi na rzecz Administratora w postaci wysyłania wiadomości SMS o statusie zamówienia, a także podmiotowi zapewniającemu obsługę oraz opieką informatyczną nad serwisem Sklepu.
5. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu.
6. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§10 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).
2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczną.
3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.
4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika.
5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres email Sprzedającego.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na
adres: sklep@rokk-sport.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 729971979.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)5) Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
4. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl